Deeper Levels Coaching

Deeper Levels Coaching

De meeste mensen weten wel of ze al uit de verf komen of nog niet. Als je niet helemaal tevreden bent dan kan een coaching je vaak helpen. Tenminste om te weten wat je te doen staat.

  • Wie ben je?
  • Wat speelt er?
  • Wat wil je?
  • Als er een wonder zou gebeuren in je leven, wat zou er dan anders zijn over een half jaar?
  • Geloof je in de mogelijkheid van dat wonder?
  • Belemmeringen inventariseren en oplossen met behulp van een opstelling, regressie, energiewerk en de kracht van manifesteren.
  • En… Aktie! Wat kom je tegen?

We kijken wat je al gedaan hebt op het gebied van coaching en ontwikkeling. Dan zoeken we een aanpak die niet overlapt, maar gebruiken de opbrengst van je eerdere ervaringen.

We graven diep; we willen dat je de beschikking krijgt over je eigen gedachten, gevoel en intuïtie. Over hoofd, hart en ziel, want dat heb je nodig voor de volgende stap.

De focus ligt erop datgene wat je werkelijk wilt met vreugde, vrijheid en behoud van energie te gaan doen.

Meerdere coaches

In mijn aanpak maak ik gebruik van eigen vaardigheden en die van collega-coaches met specifieke kennis en kunde. Soms een biografie-coach, soms mindfulness, een familieopstelling of een regressiesessie. Intussen houd ik de voortgang in de gaten, zijn er praktische opdrachten en houd ik me persoonlijk verantwoordelijk dat de coachdoelen gehaald worden.

Strategische partners