Congres of festival

Opstellingen op aanvraag – Congres of festival

Systeemopstellingen zijn geweldig goed inzetbaar om allerlei thema’s uit te diepen op congressen en festivals. Het is een methode die indringend is om gade te slaan, maar door de deelname van soms veel mensen tegelijk een heel bijzondere ervaring.

Ik heb opstellingen geïntroduceerd als instrument en sich, maar ook gebruikt om het thema of een casus binnen het congresthema uit te diepen. Dit in samenwerking met de mensen die er direct mee te maken hebben.

Op festivals op het gebied van persoonlijke ontwikkeling stonden familieopstellingen centraal en op  meer zakelijke congressen thema’s als betalingsstukturen en netwerken van stuurgroepen of het belang van de raad van toezicht.

Bijvoorbeeld op een congres over welzijn. 

Een bewonersvereniging bracht een casus in over hun moeizame samenwerking met de gemeente. Ambtenaren, politiek, bewoners en een samenwerkende stichting vormden samen het krachtenveld en de opstelling liet zien dat samenwerking met ambtenaren veel soepeler zou lopen als het voor de politiek geen reden zou geven zich hierover uit te laten. Voor mij als opsteller een verrassing, maar voor de voorzitter van de vereniging viel het kwartje direct: “O ja, natuurlijk… Maar dan ga ik het vanaf nu anders aanpakken.”