Regressie en systemische sessies

Deeper Levels Coaching

Regressie en systemische sessies

Als je jezelf wilt bevrijden van tegenslag, pijn en blokkades en je weet of vermoedt dat die blokkades hun oorsprong in het verleden hebben.

Dat kan je eigen jeugd zijn, maar ook nog verder terug. Je familie of ervaringen van voor je geboorte.

Niets gaat me te ver. Niet qua thema, niet qua oorsprong of oorzaak. Ik analyseer je probleem niet, ik adviseer je niet. Ik ben alleen specialist in de interventie, de manier om de wijsheid en oplossing in jou te vinden. Jij bent degene die vindt, verandert en oplost. Ik help op de juiste plek te zoeken en pijn en spanning daarover los te laten.

Daarvoor gebruik ik regressie, innerlijk kindwerk, energetisch werk, personificatie, het gesprek en systemisch werk (familieopstellingen). Je kunt voor een sessie komen, ook voor een specifieke aanpak. Maar gebruikelijk is dat we in een intake bespreken wat je wilt bereiken en dat ik dan de aanpak kies om in enkele sessies flinke vooruitgang te boeken en hardnekkige symptomen op te lossen.

Ik hou van een heldere aanpak. Zo kort, eenvoudig en doeltreffend mogelijk, maar zo lang en gecompliceerd als nodig.